Qin leverer tjenester innen kvalitetssikring og nyskapning i skolesektoren. Qin driver også omfattende FoU innen området.

Å skape kvalitet

Kvalitetsarbeid handler like mye om kultur som aktivitet, men arbeidet bør ta utgangspunkt i sentrale elementer som kunnskap om egen virksomhet, målfastsettelse, løpende oppfølging, håndtering av risiko, innovasjon og digitalisering.

Å spare tid - få jobben gjort

Å spare tidNok tid er en suksessfaktor for kvalitet. Alle som påvirker elevens læring, bør ha tilgang til gode verktøy som frigjør tid til å få jobben gjort. Digitale prosesser og verktøy gjør det.

Å dele med hverandre

Open source står for samarbeid, åpenhet, deling og bruker-orientering og er en filosofi med potensial til å forvandle alle bransjer. Grunntanken er enkel: Alle oppnår fordeler av å dele med hverandre.

  Er du opptatt av å forbedre din skolevirksomhet? Ta gjerne kontakt med Qin på epost innovasjon@qin.no
     Skoleeieres oppgave med å utdanne våre unge til å mestre kunnskapssamfunnet er formidabel. For å lykkes kreves ikke bare profesjonelt lederskap - det kreves også at alle i skolen involveres og bidrar aktivt til at oppgavene iverksettes. Plattformen Qin gir skoleeier tilgang til en hel portefølje av spesialutviklede digitale ressurser: prosesser, verktøy, kunnskap og datakilder. Skoleeier kan selv definere hvordan ressursene settes sammen slik at skolens oppgaver kan iverksettes mest mulig profesjonelt. Plattformen Qin bringer aktørene i hele skolens «verdikjede» sammen. Dette bidrar til bedre samhandling, bedre utnyttelse av skolens ressurser og vil gi varig økt kvalitet i skolen.